Những thuật ngữ chỉ dành cho người chạy bộ – Phần 1

Là một người yêu thích chạy bộ thì hẳn nhiên những vận động viên này không thể không nắm vững các thuật ngữ chuyên môn ứng dụng trong bộ môn. Nhờ đó, mỗi người sẽ có cho riêng mình những cải thiện quan trọng trong việc lên kế hoạch, theo dõi các biểu thị kết…